Dlaczego warto stać się partnerem IDEXX?

Dbanie o coś więcej niż własny interes
Woman sitting on mountain with her golden retriever.
 

O firmie IDEXX

Naszą siłą napędową w IDEXX jest pragnienie, aby nasze efekty naszych działań nie ograniczały się do samej spółki, chcemy mieć pozytywny społeczny wpływ w skali globalnej.
Naszym celem jest być wspaniałą firmą, która tworzy wyjątkową, trwałą wartość dla klientów, pracowników i akcjonariuszy, dbając o poprawę zdrowotności i dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich oraz ludzi.

Cel i zasady przewodnie IDEXX

Co robimy

IDEXX Laboratories, Inc. jest globalnym liderem innowacji w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Pomagamy lekarzom weterynarii zapewniać ich pacjentom zaawansowaną opiekę medyczną, poprawiać wydajność pracowników i zwiększać zyski przychodni. IDEXX jest też światowym liderem wśród dostawców testów diagnostycznych do badań zwierząt gospodarskich oraz materiałów informacyjnych na ich temat, testów do badania jakości wody i mleka oraz materiałów diagnostycznych na potrzeby medycyny człowieka, zarówno na miejscu, w gabinecie, jak i w laboratorium. IDEXX, spółka z siedzibą w Maine, zatrudnia ponad 11 000 pracowników i oferuje produkty klientom w ponad 175 krajach.

Nasze działania na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej

Odpowiedzialność korporacyjna leży u podstaw wszystkiego, co robimy w IDEXX. Priorytetem są dla nas inwestycje zgodne z naszym Celem i naszymi Zasadami przewodnimi, które pomagają nam postępować zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, pozwalają rozszerzać możliwości i wynagradzać pracowników, promują kulturę w której nadaje się dużą wartość różnorodności, równości i integracji (DEI) oraz wspierają rozwój zrównoważony w naszych obiektach i naszych działaniach.

Woman playing with her dog in the fall leaves

Najwyższe standardy etyczne

W IDEXX etyczne postępowanie jest częścią naszej tożsamości. Prowadzimy działalność stosując się do najwyższych standardów etycznych i ściśle przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Oczekujemy, że także nasi dostawcy z innych krajów będą czuli się zobowiązani do stosowania etycznych praktyk biznesowych i szanowali prawa człowieka w całym łańcuchu wartości.

Nasz Kodeks etyczny stanowi zarys zasad i wytycznych, które ułatwiają nam wszystkim postępowanie zgodne z tym zobowiązaniem.

Two IDEXX employees working in the laboratory

Różnorodność, równość i integracja

Kiedy ludzie o różnych perspektywach i doświadczeniach spotykają się, aby realizować naszą misję, wszyscy na tym korzystamy. Różnorodność, równość i integracja (DEI) jest siłą napędową naszych innowacyjnych rozwiązań i stanowi zasadniczy element naszej kultury korporacyjnej.

Dzięki skutecznym programom DEI tworzymy zróżnicowane i dynamiczne środowisko pracy, które wspiera wszystkich naszych pracowników i partnerów i jest reprezentatywne dla naszych klientów i społeczności, którym służymy. Przeczytaj nasze oświadczenie o zobowiązaniu.

IDEXX employee working in the garden

Rozwój zrównoważony

Obecna w IDEXX kultura innowacji, stałe doskonalenie się i duch przedsiębiorczości zawsze dotykają kwestii rozwoju zrównoważonego, zwłaszcza, że bierzemy uwagę wpływ naszych produktów i operacji na ludzi i środowisko. 

Aby przyczynić się do walki z zagrożeniem, jakim jest globalna zmiana klimatu, firma IDEXX opracowała ramowy program zrównoważonego rozwoju, który koncentruje się na czterech obszarach:

  • Adaptacja i odporność klimatyczna
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym i odpowiedzialność za produkty
  • Zrównoważone opakowania
  • Odpowiedzialne wewnętrzne wykorzystanie odpadów i wody

W ramach tej strategii stworzyliśmy cele środowiskowe wspierane przez zespoły w całej naszej firmie. W ramach realizacji tych celów ukończyliśmy inicjatywy i rozpoczęliśmy wieloletnie projekty mające na celu rozwiązanie problemu emisji gazów cieplarnianych, poprawę danych środowiskowych oraz ograniczenie ilości plastiku w naszych produktach i opakowaniach, kładąc podwaliny pod długofalowe ograniczenie skutków naszej działalności. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Odpowiedzialność korporacyjna na naszej stronie internetowej.

IDEXX employee wearing a mask and face shield

Ciągłość działalności biznesowej

Realizowanie planów i stosowanie najlepszych praktyk dotyczących ciągłości działalności biznesowej oraz dzielenie się nimi ma zasadnicze znaczenie dla naszego wspólnego sukcesu i dlatego w IDEXX planowanie ciągłości działalności jest ważnym aspektem procesu weryfikacji firm dostawców. 

IDEXX poszukuje dostawców mających dobrze udokumentowane plany ciągłości działalności biznesowej, które są regularnie aktualizowane, weryfikowane i upubliczniane, aby była pewność, że spełniają wszystkie nasze wymagania dotyczące elastyczności i sprawności. Kiedy jakaś firma staje się partnerem IDEXX, prosimy ją o podanie w rozsądnym terminie informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń i ich wpływu na ludzi lub najważniejsze procesy biznesowe i aktywa.