Proč se stát partnerem IDEXX?

Přispíváme k něčemu, co nás přesahuje
Woman sitting on mountain with her golden retriever.
 

O společnosti IDEXX

Společnost IDEXX má zájem pomáhat lidské společnosti, a přispívat tak k lepšímu světu kolem nás.
Chceme být skvělou firmou, která je dlouhodobě velkým přínosem pro své zákazníky, zaměstnance a akcionáře a pečuje o zdraví a pohodu hospodářských zvířat, domácích mazlíčků i jejich majitelů.

Poslání a hlavní zásady společnosti IDEXX

Co děláme

IDEXX Laboratories, Inc. je světovým lídrem, pokud jde o inovace v oblasti zdravotní péče o domácí i užitková zvířata. Pomáháme veterinářům s poskytováním pokročilé zdravotní péče, zlepšujeme efektivitu práce jejich zaměstnanců a vytváříme ekonomicky úspěšnější postupy. IDEXX je také světovou jedničkou v informacích a diagnostických testech pro hospodářská zvířata a drůbež, v testech kvality a bezpečnosti vody a mléka a také v diagnostice pro humánní medicínu v ordinaci i v laboratoři. Společnost sídlí v americkém státě Maine, zaměstnává více než 11 000 lidí na celém světě a nabízí svá řešení zákazníkům ve více než 175 zemích.

Náš závazek k firemní odpovědnosti

Firemní odpovědnost je základem všeho, co ve společnosti IDEXX děláme. Upřednostňujeme investice, které podporují naše poslání a základní principy. Chováme se podle nejpřísnějších etických standardů, dáváme prostor svým zaměstnancům a odměňujeme je, podporujeme kulturu, která si cení rozmanitosti, rovnosti a inkluze, a snažíme se vylepšit ekologickou udržitelnost svých závodů a operací.

Woman playing with her dog in the fall leaves

Nejpřísnější etické standardy

Etika je nedílnou součástí všeho, co společnost IDEXX dělá. Obchodní činnost provádíme dle těch nejpřísnějších etických standardů a v přísném souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

Očekáváme, že naši globální dodavatelé si tyto etické obchodní postupy vezmou za své a že budou respektovat lidská práva v celém hodnotovém řetězci.

Náš Etický kodex zakotvuje pravidla a postupy, které nám všem pomáhají tento závazek naplňovat.

Two IDEXX employees working in the laboratory

Rozmanitost, rovnost a inkluze

Když se různí lidé s různými perspektivami a životními zkušenostmi spojí, aby táhli za jeden provaz, je to výhra pro všechny. Rozmanitost, rovnost a inkluze (DEI) jsou motorem našich inovativních řešení a zásadní součástí naší firemní kultury.

Díky robustním programům DEI zajišťujeme rozmanité, dynamické pracoviště, které dává prostor všem našim zaměstnancům a partnerům a odráží potřeby zákazníků a komunit, v jejichž prospěch působíme. Přečtěte si prohlášení o našich závazcích.

IDEXX employee working in the garden

Ekologická udržitelnost

Kultura inovací a soustavného zlepšování a podnikatelská kultura IDEXX se vždy orientovaly na otázku udržitelnosti, zejména s ohledem na dopad našich produktů a operací na lidi a životní prostředí. 

Společnost IDEXX vytvořila rámec ekologické udržitelnosti, aby přispěla k boji proti globálním změnám klimatu. Tento rámec se zaměřuje na čtyři oblasti:

  • Přizpůsobení se změnám klimatu a odolnost vůči nim
  • Cirkulární ekonomika a dozor nad výrobky
  • Udržitelné obaly
  • Odpovědné nakládání s interními odpady a využívání vody

V rámci této strategie jsme si vytyčili environmentální cíle, které jsou podporovány týmy napříč celou společností. V rámci plnění těchto cílů jsme vytvořili iniciativy a zahájili víceleté projekty zaměřené na omezování emisí skleníkových plynů, lepší shromažďování dat o životním prostředí a snižování množství plastů v našich výrobcích i obalech. Položili jsme tak základy pro dlouhodobé snižování dopadů na životní prostředí. Další informace naleznete na stránce Odpovědnost společnosti na našem webu.

IDEXX employee wearing a mask and face shield

Kontinuita obchodní činnosti

Udržování a sdílení plánu kontinuity obchodní činnosti a osvědčených postupů má zásadní význam pro náš společný úspěch, a proto je plánování obchodní činnosti důležitou součástí procesu hodnocení dodavatelů IDEXX. 

IDEXX hledá dodavatele, kteří mají dobře zdokumentované plány kontinuity obchodní činnosti, pravidelně je aktualizují, testují a sdílejí, aby naplnili všechny naše požadavky na pružnost a rychlost. Jakmile se stanete naším dodavatelem, požádáme vás, abyste nás co možná nejrychleji informovali o všech zjištěných rizicích a jejich potenciálním dopadu na lidi či kritické obchodní procesy a aktiva.

Chcete se na něco zeptat?

Často kladené otázky