Waarom partner worden van IDEXX?

Een bijdrage leveren aan iets dat groter is dan wijzelf
Woman sitting on mountain with her golden retriever.
 

Over IDEXX

Bij IDEXX worden wij gedreven door de wens een bijdrage te leveren aan iets dat groter is dan wijzelf. Dit kunnen we bereiken door een positieve maatschappelijke impact te maken op wereldschaal.
Wij hebben als doelstelling een geweldig bedrijf te zijn dat uitzonderlijke, langdurige waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders creëert door de gezondheid en het welzijn van huisdieren, mensen en vee te verbeteren.

Doel en leidende principes van IDEXX

Wat wij doen

IDEXX Laboratories, Inc. is wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg voor huisdieren en vee. Wij helpen dierenartsen hun patiënten geavanceerde gezondheidszorg te bieden, de efficiëntie van het personeel te verhogen en praktijken op te bouwen met groter economisch succes. IDEXX is tevens een wereldwijd leider in het leveren van diagnostische tests en informatie voor vee en pluimvee, tests voor de kwaliteit en veiligheid van water en melk, en point-of-care en laboratorium-diagnostiek voor menselijke geneeskunde. Het hoofdkantoor van IDEXX Laboratories is gevestigd in Maine, Verenigde Staten, de onderneming telt meer dan 11.000 medewerkers en biedt producten voor klanten aan in meer dan 175 landen.

Onze betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal bij alles wat wij bij IDEXX doen. Wij geven voorrang aan investeringen die onze doelstellingen en leidende principes ondersteunen. Wij handelen volgens de hoogste ethische normen, belonen onze medewerkers en bieden hen kansen, dragen een cultuur uit die waarde hecht aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI) en streven naar meer ecologische duurzaamheid op onze locaties en binnen onze bedrijfsactiviteiten.

Woman playing with her dog in the fall leaves

De hoogste ethische normen

Bij IDEXX maakt ethisch bewustzijn deel uit van wie we zijn. Wij handelen volgens de hoogste ethische normen en in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften.

Van onze leveranciers wereldwijd verwachten wij dat zij deze toewijding aan ethische bedrijfspraktijken delen, en de mensenrechten in de hele waardeketen respecteren.

Onze ethische code geeft de regels en richtlijnen weer die ons helpen deze inzet waar te maken.

Two IDEXX employees working in the laboratory

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Wanneer mensen met verschillende perspectieven en achtergronden samenwerken om onze missie uit te voeren, winnen we allemaal. De combinatie van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI) is de drijvende kracht achter onze innovatieve oplossingen en een wezenlijk bestanddeel van onze bedrijfscultuur.

Dankzij onze gedegen programma's voor DGI zorgen wij voor diverse en dynamische werkplekken die steun bieden aan al onze medewerkers, partners en vertegenwoordigers van klanten en gemeenschappen die wij bedienen. Lees onze verklaring over betrokkenheid.

IDEXX employee working in the garden

Ecologische duurzaamheid

De cultuur van innovatie, voortdurende verbetering en ondernemingsgeest bij IDEXX, speelt ook een bepalende rol bij kwesties van ecologische duurzaamheid, vooral in het licht van de impact die onze producten en activiteiten hebben op mens en milieu. 

Als bijdrage in de strijd tegen de dreiging door de wereldwijde klimaatverandering, heeft IDEXX een raamwerk voor ecologische duurzaamheid ontwikkeld die gericht is op vier gebieden:

  • Aanpassing aan het klimaat & herstellend vermogen
  • Circulaire economie & beheer van milieueffecten van producten en materialen
  • Duurzaam verpakken
  • Verantwoorde omgang met intern afval en watergebruik

Als onderdeel van deze strategie hebben wij milieudoelen opgesteld die worden ondersteund door teams in ons hele bedrijf. Om deze doelen te bereiken hebben wij initiatieven en meerjarige projecten ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, milieuverslagen te verbeteren en de hoeveelheid plastic in onze producten terug te dringen, waarmee we de basis leggen voor vermindering van de impact op de lange termijn. Ga voor meer informatie naar de pagina Corporate Responsibility op onze website.

IDEXX employee wearing a mask and face shield

Bedrijfscontinuïteit

Het onderhouden en delen van plannen voor bedrijfscontinuïteit en best practices is van wezenlijk belang voor ons wederzijdse succes. Dit maakt de planning van bedrijfscontinuïteit tot een belangrijk onderdeel van de processen waarmee wij toeleverende bedrijven beoordelen. 

IDEXX zoekt leveranciers die beschikken over goed gedocumenteerde plannen voor bedrijfscontinuïteit, die zij regelmatig herzien, controleren en delen om te verzekeren dat zij voldoen aan onze behoefte aan slagkracht en flexibiliteit. Als u leverancier wordt, vragen wij u vastgestelde risico's en de mogelijke gevolgen voor mensen of kritieke bedrijfsprocessen en -middelen zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Hebt u vragen?

Veelgestelde vragen