Najczęściej zadawane pytania

Woman working at a laptop with a small dog in her arms

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania.

Proces biznesowy

Dziękujemy za chęć zostania dostawcą IDEXX. Jak dotąd nie wdrożyliśmy zautomatyzowanego systemu przetwarzania napływających wniosków. Formularz rejestracyjny online dla dostawców zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Proszę skorzystać z informacji na stronie idexx.com/ethics-hotline i zgłosić zachowanie się lub działanie, które w Twojej ocenie stanowi naruszenie przepisów prawa lub Kodeksu postępowania IDEXX. Zgłoszenia będą traktowane jako poufne w jak największym stopniu (i można je składać anonimowo, jeśli jest to dozwolone przez prawo).

Informacje ogólne

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie, w części O nas.

Więcej o naszym podejściu do odpowiedzialności korporacyjnej można dowiedzieć się, uzyskując dostęp do Raportu o odpowiedzialności korporacyjnej IDEXX.

Materiały w Centrum zasobów dla dostawców IDEXX staramy się aktualizować, gdy tylko pojawią się nowe lub zaktualizowane informacje.